Klik for at downloade publikationen som PDF


iPaper - Side 2

FCM Connect – Netværk af vindere FCM Connect er en ny, mere moderne og direkte måde at netværke på. Helt enkelt forsøger vi at forbinde en række udvalgte leverandører i FCM´s netværk med så mange potentielle kunder som muligt efter Win x Win x Win princippet. De udvalgte leverandører (Connect Partnere) er alle udbydere af kvalitetsprodukter inden for deres branche. WIN X WIN X Vi har bestræbt os på, at sammensætte en troværdig leverandørportefølje i FCM Connect til gavn for alle i FC Midtjyllands stærke netværk. Ingen grund til at sløre formålet med FCM Connect. Vi ønsker at understøtte FCM´s forretning, men vi gør det som nævnt efter Win x Win x Win princippet, så der er klare gevinster for din virksomhed i form af bedre leverandøraftaler både hvad angår kvalitet og økonomi. Alle udmærker sig ved at være markedsledende inden for deres branche, samt udvise interesse i at servicere både store og små virksomheder. SIG JA TIL FCM CONNECT OG: · Få gode leverandøraftaler · Bliv medlem af Club Connect · Få et enestående forretningsnetværk · · · · SÅ LET ER DET: Indledende møde med FCM Behovsafdækning sendes til Connect leverandører Connect leverandører henvender sig for et uforpligtende møde Løbende fokus af FCM CONNECT PARTNERE • • • • 24/7servicedesk Stuegang Datasikkerhed SinglePointOfContact– etnummeratringetil • • • • Danmarksførende pensionsselskab Højtafkastoglaveomkostninger Kundeejetmedflereøkonomiske fordele Interaktivrådgivninggiverstor fleksibilitet • • • • Bæredygtigeprodukter Totaløkonomi-optimerer forretningen Storfleksibilitet E-handel www.itrelation.dk www.pfapension.dk www.cc-co.dk

Side 1 ... Side 3